Katoun Gold

Uniek contactherbicide tegen onkruiden en mossen

Voordelen

  • Eerste resultaat 2 uur na toepassing zichtbaar
  • Eindresultaat na enkele dagen
  • Middel van natuurlijke oorsprong
  • Enkel contactwerking, geen systemische effect
  • Het middel wordt snel afgebroken in natuurlijke componenten

Doelwit

  • Eenjarige onkruiden
  • Mossen

Teelten

  • Sierteelt
  • Permanent onbeteelde terreinen

Productinformatie

Type
Herbicide
Samenstelling
500 g/l pelargonzuur
Formulering
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Erkenningsnummer
10628P/B