120 dagen noodtoelating voor Gazelle SG in suikerbieten.

We zijn verheugd u te melden dat Gazelle SG toegelaten is voor gebruik tegen bladluizen in suikerbieten voor 120 dagen. Dit gaat in vanaf 01/04/2024 tot en met 29/07/2024.

Erkenning:
Toepassingsstadium: begin sluiten rijen: 10% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar – bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 31-49)
Wachttijd voor de oogst: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen: bufferzone van 1 m met minimum 75% driftreducerende techniek 
Ter bestrijding van: bladluizen (Aphididae / Lachnidae / Callaphididae)
Dosis: 0,25 kg/ha
Aantal toepassingen: 1 (max. 1 toepassing/12 maanden)
Opmerking: tijdens de manipulatie van het behandelde gewas chemisch bestendige handschoenen dragen tot 8 dagen na de behandeling.

Lees meer over Gazelle SG