Product Stewardship Flutolanil

Dit document is opgesteld om het belang van goede toepassingsmethoden voor producten op basis van flutolanil te benadrukken. Dit om de beste werking te bereiken en mogelijke contaminatie van andere landbouwproducten op het bedrijf te voorkomen.

Algemene aanbevelingen voor alle toepassingen.

  • Draag altijd juiste beschermende kledij en handschoenen bij het behandelen van pootgoed of bij het manipuleren van behandeld pootgoed.
  • Al het materiaal (inclusief riemen, kisten, containers, aanhangwagens, …) dat gebruikt werd bij de behandeling of de manipulatie van behandeld pootgoed, moet goed gereinigd worden. Zorg ervoor dat het water dat gebruikt wordt voor het reinigen, verwerkt wordt volgens de richtlijnen voor het omgaan met afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat.
  • De lege verpakkingen moeten bewaard worden in een zak voorzien door AgriRecover en bij hen ingeleverd worden tijdens de ophaling.

Toepassing van flutolanil 60 g/kg DP (Symphonie, Hanami Start)

  • Symphonie / Hanami Start moet worden toegepast in open lucht, zoals vermeld op de toelatingsakte. Daarnaast is het sterk aanbevolen om Symphonie / Hanami Start toe te passen op het aardappelveld op het moment van planten. Vermijd behandelingen op het erf, zelfs in open lucht, om contaminatie van andere producten of gewassen in de buurt te voorkomen.
  • Het wordt ten zeerste aanbevolen om specifieke apparatuur te gebruiken die op de plantmachine kan worden gemonteerd wanneer Symphonie / Hanami Start wordt toegepast. Deze apparatuur zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het product over het aardappelpootgoed en vermindert het risico op contaminatie van andere landbouwproducten of materialen die worden gebruikt tijdens het planten.

Toepassing van flutolanil 460 g/l SC (Monarch) of 308 g/l flutolanil + 38,5 g/l imazalil SC (Flim)

  • Een behandeling met Monarch / Flim wordt meestal uitgevoerd op het erf. Vermijd een behandeling van het aardappelpootgoed in ruimtes waar andere landbouwproducten gestockeerd worden op dat moment of tijdens andere periodes van het jaar. Dit minimaliseert het risico op contaminatie.
  • Voordat de behandeling begint, is het belangrijk om de hele installatie te kalibreren en te zorgen voor een stabiele aanvoer van het pootgoed naar de behandelingsruimte. Dit vermindert het risico op morsen van het product en op kruiscontaminaties.
  • Zorg ervoor dat de zone van de sproeidoppen, waar het product op de pootaardappelen wordt gespoten, afgesloten is. Dit vermindert het risico op contaminatie.
  • Wanneer het pootgoed vooraf behandeld wordt, bewaar het behandelde pootgoed dan niet op locaties of in kisten/containers/… die gebruikt zullen worden voor de opslag van andere landbouwproducten.

NIEUW: het gebruik van flutolanil 460 g/l SC (Monarch) op de plantmachine

Onlangs werd een uitbreiding van de toelating toegekend voor Monarch, waardoor het mogelijk wordt om deze vloeibare behandeling tijdens het planten op de plantmachine toe te passen. Deze toepassingsmethode vermijdt manipulatie van behandeld pootgoed op het erf of vóór het planten en vermindert zo het risico op contaminatie.

Bezoek onze productpagina voor een overzicht van al onze producten.