ESCA in België ? Jazeker !

Jaarlijks krijgen we nieuwe meldingen van wijnstokken die volledige sneuvelen ten gevolge van ESCA. De ziekte is dus wel degelijk aanwezig in België. Bovendien valt ze niet zo maar te bestrijden zoals andere ziekten. Hierdoor is het luik preventie superbelangrijk. Die preventie gebeurt al tijdens de snoei.

Preventieve maatregelen om ESCA te voorkomen

 • Verwijder en vernietig dode stokken, het zijn grote infectiebronnen.
 • Vermijd grote snoeiwonden bij het snoeien. Dit zijn makkelijke ingangen voor ESCA.
 • Denk na over de snoeiwijze van uw stokken. Een goede sapstroom = kleiner risico op ESCA.
 • Ontsmet regelmatig uw snoeimateriaal.
 • Geef jonge planten de tijd om op te groeien, breng ze niet te snel in productie. Een goed gevormde stam wordt minder snel ziek.

Hoe past VINTEC in dit plaatje ?

VINTEC is een biologisch middel op basis van een unieke stam Trichoderma atroviridae. Deze goedaardige schimmel is in staat de snoeiwonden snel te koloniseren, waardoor de sporen van ESCA zich niet kunnen vestigen in deze wonden. VINTEC vormt als het ware een schild tegen de inwaaiende ESCA-sporen. Dit wil wel zeggen dat VINTEC een preventief middel is: het moet worden ingezet na de snoei en vóór de eerste uitstoot van ESCA-sporen.

Tips voor een optimaal resultaat

 • VINTEC toepassen wanneer T° > 10°C : De sporen moeten kunnen kiemen en hebben deze temperatuur nodig.
 • VINTEC toepassen wanneer er geen regen (>15 mm) of vorst wordt voorzien voor 2 dagen. VINTEC is niet meer vorstgevoelig vanaf het moment dat de kolonisatie heeft plaats gevonden (vanaf 48u na toepassing).
 • Bij voorkeur hoge relatieve vochtigheid >70%.
 • Richt uw bespuiting op de snoeivlakken, dat is de zone van de waarheid.
 • VINTEC niet mengen met fungiciden in de tank.

Bewaring

Vintec is minimaal twee jaar houdbaar bij 4°C, 6 maanden bij 15°C en kan een aantal weken bewaard blijven bij kamertemperatuur.

Sterke punten

 • Zeer snelle bezetting van de snoeiwondes
 • Langdurige bescherming door diepe kolonisatie van de snoeiwonde
 • Sterke combinatie van verschillende werkingsmechanismen
 • Flexibele toepassing, ook tijdens winterperiode