Onyx

Selectief contactherbicide ter bestrijding van knolcyperus en éénjarige breedbladige onkruiden in maïs

Voordelen

  • Maakt elk onkruidbestrijdingsschema in maïs sneller, sterker, breder
  • Onmisbaar in de strijd tegen knolcyperus
  • Zeer snel regenvast
  • Vlot mengbaar met alle erkende herbiciden in mais

Doelwit
Eenjarige breedbladige onkruiden, ook de moeilijkste (melde, bingelkruid, ereprijs, akkerviooltje, …)
Knolcyperus

Productinformatie

Samenstelling
600 g/l pyridaat
Formulering
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Erkenningsnummer
10447P/B
Verpakking
10 x 1 L
4 x 5 L
Type
Herbicide
Teelten
Mais